Christian Fex

Bördig från Lund blev jag 1981 skådespelare vid Teaterhögskolan i Malmö. De 25 år som sedan följde utövade jag yrket på scener och framför kameror i Sverige, Finland och Danmark. Därefter femton år som in- och uppläsare, huvudsakligen framför mikrofon. Nu kallar jag mig semipensionär och har nästan inga plikter kvar, däremot tillfredsställelsen av att få tillbringa några eftermiddagar i veckan i Bokvärlden.

Hemsida & Design av Intendit Webbyrå